Referanser prosjekt

Under vises et utdrag av pågående og ferdigstilte prosjekter

Hovseter skole

Prosjektet omfatter etablering av nytt skolebygg samt total renovering av eksisterende skolebygg inkl. oppgradering av uteområdet. Skolens areal er på 9.800m2. Fredigstilles i 2024

Enterpriseform:

Total enterprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Oslobygg KF

Oppdragsgiver:

Betonmast Asker og Bærum

MCDC IKEA Vestby

Nytt lager og logistikksenter for Ikea. Byggets areal er 43.000m2. Ferdigstilles i 2024.

Enterpriseform:

Total enterprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Ikea Eiendom Holding

Oppdragsgiver:

A-Bygg Entreprenør

Nye Fjellhamar skole

Prosjektet omfatter oppføring av et skolebygg (Norges største skole!) på ca 18.000m2 for 1176 elever fordelt på paralelle klasser fra 1. til 7. trinn, en base med 20 elever med nedsatt funksjonsevner samt skolegård på ca. 23.000m2. Videre omfatter prosjektet oppføring av et idrettsbygg på ca. 14.000m2 som inneholder en dobbel flerbrukshall og en svømmehall. Ferdigstilles i 2022/2023

Enterpriseform:

Samspill

Byggherre:

Lørenskog kommune

Oppdragsgiver:

Betonmast Romerike AS

 

Valle View (Breeam prosjekt)

Kontorbygg på Valle i Oslo for UDI m.fl. Byggets areal er på 27.000m2. Ferdigstilles i 2021.

Entrepriseform:

Samspill

Byggherre:

NCC Property Development

Oppdragsgiver:

NCC Building

Holmlia Nye Senter (Breeam prosjekt)

Oppføring av nytt kjøpsenter og kontorbygg på Holmlia i Oslo. Prosjektet omfatter tre etasjer med parkeringskjeller, kjøpesenter i plan 1 og 2 samt kontorarealer for utleie i plan 3-6 fordelt på totalt 25.000m2.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

OBOS Eiendom

Oppdragsgiver:

Betonmast

Lindelia bo og behandlingssenter & Lindelia omsorgsboliger

Oppføring av nytt bo- og behandlingssenter med 131 beboerrom og totalt 13.500m2 samt 12 omsorgsboliger fordelt på 1.500m2. Ferdigstilles i 2020.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Bærum kommune

Oppdragsgiver:

Backe Stor-Oslo

Holtet Base

Utbygging av trikkeparkering og verkstedlokaler innenfor Sporveiens eksisterende arealer på ca. 21.600m2 på Holtet i Oslo. Ferdigstilt i 2020.

Enterpriseform:

Generalenterprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Sporveien

Oppdragsgiver:

NRC Bane AS

Levre skole

Ny barneskole i Bærum. Skolens areal er på 9.200m2. Ferdigstilt i 2020.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Bærum kommune

Oppdragsgiver:

Veidekke

Valle Wood (Breeam prosjekt)

Kontor og næringslokaler på Valle Hovin i Oslo. Valle Wood blir Norges største næringsbygg i massivtre med syv etasjer og totalt 6.700m2. Prosjektet omfatter også to kjelleretasjer på totalt 4.000m2 med parkeringsarealer, tekniske rom m.m. samt utomhus installasjoner. Ferdigstilt i 2019.

Entrepriseform:

Samspill

Byggherre:

NCC Property Development

Oppdragsgiver:

NCC Building

Bekkestua barneskole

Ny barneskole i Bærum. Skolens areal er på 8.350m2. Ferdigstillt i 2019.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Bærum kommune

Oppdragsgiver:

Hent

Europris hovedlager

Nytt hovedlager for Europris i Moss. Byggets areal er på 60.000m2. Ferdigstilt i 2019.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Fabritius Eiendom

Oppdragsgiver:

A Bygg Entreprenør

Sandakerveien 76

Oppføring av 386 studenthybler fordelt på 19.000m2 på Sagene i Oslo. Ferdigstilt i 2019.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Anker STI

Oppdragsgiver:

Betonmast

Bjørnveien skole (passivhus)

Ny barneskole i Bjørnveien ved Holmenkollen. Skolens areal er på 10.500m2. Ferdigstilt i 2018.

Entrepriseform:

Partnering

Byggherre:

Undervisningsbygg

Oppdragsgiver:

Betonmast

Gystadmarka ungdomsskole

Ny ungdomsskole på Jessheim i Ullensaker kommune. Skolens areal er på 9.500m2. Ferdigstilt i 2018.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus

Byggherre:

Skuleplass (Veidekke)

Oppdragsgiver:

Veidekke

Strømsveien 96

Totalrehablitering av kontorbygg på Helsfyr i Oslo for bl.a. Statens Legemiddelverk. Byggets areal er på 18.000m2. Ferdigstilt i 2017.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Entra

Oppdragsgiver:

Betonmast

Haslelinje K2A (passivhus og Breeam prosjekt)

Kontorbygg for Cowi på Hasle i Oslo. Byggets areal er på 13.500m2. Ferdigstilt i 2016.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Höegh Eiendom

Oppdragsgiver:

AF Gruppen

Fernanda Nissenes skole (passivhus)

Ny barneskole på Lillohøyden i Oslo. Skolens areal er på 9.700m2. Ferdigstilt i 2016.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Undervisningsbygg

Oppdragsgiver:

Betonmast

Munkerud skole (passivhus)

Ny barneskole på Munkerud i Oslo. Skolens areal er på 9.200m2. Ferdigstilt i 2016.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Undervisningsbygg

Oppdragsgiver:

Veidekke

Østbanehallen, Oslo S

Renovering av historiske Østbanehallen. Omfatter nye restauranter, butikker m.m.. Prosjektets areal er på 6.600m2. Ferdigstilt i 2015.

Entrepriseform:

Generalentreprise, herunder sterkstrøm og svakstrøm

Byggherre:

Rom Eiendom

Oppdragsgiver:

Rom Eiendom

Haslelinje K5B (passivhus og Breeam prosjekt)

Kontorbygg for bl.a. Bymiljøeteaten på Hasle i Oslo. Byggets areal er på 15.900m2. Ferdigstilt i 2015.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Höegh Eiendom

Oppdragsgiver:

AF Gruppen

Nordseter skole (passivhus)

Ny barneskole på Nordstrand i Oslo. Skolens areal er på 6.500m2. Ferdigstilt i 2014.

Entrepriseform:

Partnering

Byggherre:

Undervisningsbygg

Oppdragsgiver:

Betonmast

Østensjøveien 27 (passivhus og Breeam prosjekt)

Nytt hovedkontor for NCC. Byggets areal er på 16.800m2. Ferdigstilt i 2013.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

NCC Property Development

Oppdragsgiver:

NCC Construction

Schweigaardsgate 21-23 (passivhus og Breeam prosjekt)

Kontorbygg for NSB og Gjensidige ved Operan og Barcode i Oslo. Byggets størrelse er på 31.000m2. Ferdigstilt i 2013.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Rom Eiendom AS

Oppdragsgiver:

Skanska

Risløkka kompetansesenter

Ny fagskole på Risløkka i Oslo. Skolens areal er på 42.000m2. Ferdigstilt i 2012.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Undervisningsbygg

Oppdragsgiver:

AF gruppen

Ryenstubben 10 (passiv hus)

Kontorbygg på 14.000m2. Ferdigstilt i 2012.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

GK

Oppdragsgiver:

GK

Kommunesenter Nesodden

Nytt kommunesenter for Nesodden kommune. Senterets areal er på 11.400m2. Ferdigstilt i 2012.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Nesodden kommune

Oppdragsgiver:

Skanska

Helsfyr Atrium

Næringsbygg på Helsfyr i Oslo for AF Grupppen. Byggets areal er på 38.000m2. Ferdigstilt i 2011.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Shage Eiendom

Oppdragsgiver:

AF Gruppen

Vaktservice/NOKAS

Kontor og tellesentral på Brobekk i Oslo. Byggets areal er på 15.000m2. Ferdigstilt i 2011.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Fabritius Eiendom AS

Oppdragsgiver:

Fabritius Eiendom AS

Østre Aker vei 91

Nytt hovedkontor for Norsk Medisinaldepo på 40.000m2. Ferdigstilt 2011.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Aspelin Ram

Oppdragsgiver:

Vedal Prosjekt

Nissan 2

Bilskadesenter på 3.500m2 for Nissan på Økern i Oslo. Ferdigstilt 2011.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Nissan

Oppdragsgiver:

Skanska

Hovedkontor Rambøll

Kontorbygg på 14.000m2 i Hoffsveien i Oslo. Ferdigstilt i 2010.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Eiendomsspar AS

Oppdragsgiver:

Eiendomsspar AS

Vestgrensa

Hybelhus på 8.000m2 for Studentsamskipnaden. Ferdigstilt i 2010.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Studentsamskipnaden

Oppdragsgiver:

Skanska

Nissan 1

Bilsenter på 10.000m2 for Nissan på Økern i Oslo. Ferdigstilt i 2009.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Fabritius Eiendom

Oppdragsgiver:

Fabritius Eiendom

Verkseier Furulundsvei 16-18

Kontor og lagerbygg på 10.000m2. Ferdigstilt 2009.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: HSH Eiendom
Oppdragsgiver: HSH Eiendom

Sogn Arena

Kontorbygg og bilsenter for Bertel O Steen på 28.000m2. Ferdigstilt i 2008.

Entrepriseform:

Totalentreprise herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Bertel O Steen Eiendom

Oppdragsgiver:

AF gruppen

Quadraturen (Posthuset)

Leiligheter, butikker og serveringssteder i Oslo sentrum på 25.000m2. Ferdigstilt i 2008.

Entrepriseform:

Totalentreprise herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Linstow Eiendom

Oppdragsgiver:

NCC Construction

Henrik Ibsengt 90

Rehabilitering av kontorbygg på 15.000m2. Ferdigstilt i 2008.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Bunde Eiendom

Oppdragsgiver:

Bunde Bygg

Wexels Plass

Nytt leilighetskompleks i Herslebsgate. Totalt 284 leiligheter fordelt på seks bygg. Ferdigstilt i 2008.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Stor Oslo

Oppdragsgiver:

Bunde Bygg

TNT

Lager og kontorbygg for TNT i Lillestrøm på totalt 11.000m2. Ferdigstilt i 2008

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Fabritius Eiendom

Oppdragsgiver:

Fabritius Eiendom

Grefsentoppen

Nytt leilighetskompleks på Grefsen. Totalt 9.000m2 og 85 leiligheter. Ferdigstilt i 2007

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

NCC Eiendom

Oppdragsgiver:

NCC Construction

Bøler senter

Rehabilitering av kjøpesenter samt bygging av 130 nye leiligheter. Ferdigstilt i 2006.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Bunde Eiendom

Oppdragsgiver:

Bunde Bygg

Haraldruveien 11

Trykkeri for Strålfors på 8.000m2. Ferdigstilt i 2005.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Fabritius Eiendom

Oppdragsgiver:

Fabritius Eiendom

Paletten (kinokvartalet)

Leiligheter, kino og næringsbygg på 40.000m2 i Lillestrøm. Ferdigstilt i 2005.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Romerike boligbyggelag

Oppdragsgiver:

NCC Construction

Maridalsveien 31-33

Rehabilitering av leiligheter på Alexander Kjellands plass. Totalt 20.000m2 og 192 leiligheter. Ferdigstilt i 2004.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Fabritius Eiendom

Oppdragsgiver:

Fabritius Eiendom

Hausmannsgate 17

Kontorbygg på 9.000m2 for Undervisningsforbundet. Ferdigstilt i 2003.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

NCC Eiendom

Oppdragsgiver:

NCC Construction

Lysaker torg

Kontorbygg på 12.000m2 for IF forsikring. Ferdigstilt i 2003.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

NCC Eiendom

Oppdragsgiver:

NCC Construction

Helsfyr Panorama

Kontorbygg på 20.000m2 for NCC. Ferdigstilt i 2003.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

NCC Eiendom

Oppdragsgiver:

NCC Constuction

Sørkedalsveien 6

Kontorbygg på 22.000m2 på Majorstua for KPMG. Ferdigstilt i 2001.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

NCC Eiendom

Oppdragsgiver: 
NCC Construction

Brånås

Kjøle- og fryselager på 12.000m2. Ferdigstilt i 2000.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Fabritius Eiendom

Oppdragsgiver:

Fabritius Eiendom

Lillestrøm Torv

Kjøpesenter med 80 butikker på 50.000m2. Ferdigstilt i 1999.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

AF gruppen

Oppdragsgiver:

Odin Eiendom