Referanser prosjekt

Under vises et utdrag av pågående og ferdigstilte prosjekter

Valle View (Breeam prosjekt)

Kontorbygg på Valle i Oslo for UDI m.fl. Byggets areal er på 27.000m2. Ferdigstilles i 2021.

Entrepriseform:

Samspill

Byggherre:

NCC Property Development

Oppdragsgiver:

NCC Building

Holmlia Nye Senter (Breeam prosjekt)

Oppføring av nytt kjøpsenter og kontorbygg på Holmlia i Oslo. Prosjektet omfatter tre etasjer med parkeringskjeller, kjøpesenter i plan 1 og 2 samt kontorarealer for utleie i plan 3-6 fordelt på totalt 25.000m2.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

OBOS Eiendom

Oppdragsgiver:

Betonmast

Lindelia bo og behandlingssenter & Lindelia omsorgsboliger

Oppføring av nytt bo- og behandlingssenter med 131 beboerrom og totalt 13.500m2 samt 12 omsorgsboliger fordelt på 1.500m2. Ferdigstilles i 2020.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Bærum kommune

Oppdragsgiver:

Backe Stor-Oslo

Levre skole

Ny barneskole i Bærum. Skolens areal er på 9.200m2. Ferdigstilles i 2020.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Bærum kommune

Oppdragsgiver:

Veidekke

Valle Wood (Breeam prosjekt)

Kontor og næringslokaler på Valle Hovin i Oslo. Valle Wood blir Norges største næringsbygg i massivtre med syv etasjer og totalt 6.700m2. Prosjektet omfatter også to kjelleretasjer på totalt 4.000m2 med parkeringsarealer, tekniske rom m.m. samt utomhus installasjoner. Ferdigstilles i 2019.

Entrepriseform:

Samspill

Byggherre:

NCC Property Development

Oppdragsgiver:

NCC Building

Bekkestua barneskole

Ny barneskole i Bærum. Skolens areal er på 8.350m2. Ferdigstilles i 2019.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Bærum kommune

Oppdragsgiver:

Hent

Europris hovedlager

Nytt hovedlager for Europris i Moss. Byggets areal er på 60.000m2. Ferdigstilles i 2019.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Fabritius Eiendom

Oppdragsgiver:

A Bygg Entreprenør

Sandakerveien 76

Oppføring av 386 studenthybler fordelt på 19.000m2 på Sagene i Oslo. Ferdigstilles i 2019.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Anker STI

Oppdragsgiver:

Betonmast

Bjørnveien skole (passivhus)

Ny barneskole i Bjørnveien ved Holmenkollen. Skolens areal er på 10.500m2. Ferdigstilles i 2018.

Entrepriseform:

Partnering

Byggherre:

Undervisningsbygg

Oppdragsgiver:

Betonmast

Gystadmarka ungdomsskole

Ny ungdomsskole på Jessheim i Ullensaker kommune. Skolens areal er på 9.500m2. Ferdigstilt i 2018.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus

Byggherre:

Skuleplass (Veidekke)

Oppdragsgiver:

Veidekke

Strømsveien 96

Totalrehablitering av kontorbygg på Helsfyr i Oslo for bl.a. Statens Legemiddelverk. Byggets areal er på 18.000m2. Ferdigstilt i 2017.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Entra

Oppdragsgiver:

Betonmast

Haslelinje K2A (passivhus og Breeam prosjekt)

Kontorbygg for Cowi på Hasle i Oslo. Byggets areal er på 13.500m2. Ferdigstilt i 2016.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Höegh Eiendom

Oppdragsgiver:

AF Gruppen

Fernanda Nissenes skole (passivhus)

Ny barneskole på Lillohøyden i Oslo. Skolens areal er på 9.700m2. Ferdigstilt i 2016.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Undervisningsbygg

Oppdragsgiver:

Betonmast

Munkerud skole (passivhus)

Ny barneskole på Munkerud i Oslo. Skolens areal er på 9.200m2. Ferdigstilt i 2016.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Undervisningsbygg

Oppdragsgiver:

Veidekke

Østbanehallen, Oslo S

Renovering av historiske Østbanehallen. Omfatter nye restauranter, butikker m.m.. Prosjektets areal er på 6.600m2. Ferdigstilt i 2015.

Entrepriseform:

Generalentreprise, herunder sterkstrøm og svakstrøm

Byggherre:

Rom Eiendom

Oppdragsgiver:

Rom Eiendom

Haslelinje K5B (passivhus og Breeam prosjekt)

Kontorbygg for bl.a. Bymiljøeteaten på Hasle i Oslo. Byggets areal er på 15.900m2. Ferdigstilt i 2015.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Höegh Eiendom

Oppdragsgiver:

AF Gruppen

Nordseter skole (passivhus)

Ny barneskole på Nordstrand i Oslo. Skolens areal er på 6.500m2. Ferdigstilt i 2014.

Entrepriseform:

Partnering

Byggherre:

Undervisningsbygg

Oppdragsgiver:

Betonmast

Østensjøveien 27 (passivhus og Breeam prosjekt)

Nytt hovedkontor for NCC. Byggets areal er på 16.800m2. Ferdigstilt i 2013.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

NCC Property Development

Oppdragsgiver:

NCC Construction

Schweigaardsgate 21-23 (passivhus og Breeam prosjekt)

Kontorbygg for NSB og Gjensidige ved Operan og Barcode i Oslo. Byggets størrelse er på 31.000m2. Ferdigstilt i 2013.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Rom Eiendom AS

Oppdragsgiver:

Skanska

Risløkka kompetansesenter

Ny fagskole på Risløkka i Oslo. Skolens areal er på 42.000m2. Ferdigstilt i 2012.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Undervisningsbygg

Oppdragsgiver:

AF gruppen

Ryenstubben 10 (passiv hus)

Kontorbygg på 14.000m2. Ferdigstilt i 2012.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

GK

Oppdragsgiver:

GK

Kommunesenter Nesodden

Nytt kommunesenter for Nesodden kommune. Senterets areal er på 11.400m2. Ferdigstilt i 2012.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Nesodden kommune

Oppdragsgiver:

Skanska

Helsfyr Atrium

Næringsbygg på Helsfyr i Oslo for AF Grupppen. Byggets areal er på 38.000m2. Ferdigstilt i 2011.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Shage Eiendom

Oppdragsgiver:

AF Gruppen

Vaktservice/NOKAS

Kontor og tellesentral på Brobekk i Oslo. Byggets areal er på 15.000m2. Ferdigstilt i 2011.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Fabritius Eiendom AS

Oppdragsgiver:

Fabritius Eiendom AS

Østre Aker vei 91

Nytt hovedkontor for Norsk Medisinaldepo på 40.000m2. Ferdigstilt 2011.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Aspelin Ram

Oppdragsgiver:

Vedal Prosjekt

Nissan 2

Bilskadesenter på 3.500m2 for Nissan på Økern i Oslo. Ferdigstilt 2011.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Nissan

Oppdragsgiver:

Skanska

Hovedkontor Rambøll

Kontorbygg på 14.000m2 i Hoffsveien i Oslo. Ferdigstilt i 2010.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Eiendomsspar AS

Oppdragsgiver:

Eiendomsspar AS

Vestgrensa

Hybelhus på 8.000m2 for Studentsamskipnaden. Ferdigstilt i 2010.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Studentsamskipnaden

Oppdragsgiver:

Skanska

Nissan 1

Bilsenter på 10.000m2 for Nissan på Økern i Oslo. Ferdigstilt i 2009.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Fabritius Eiendom

Oppdragsgiver:

Fabritius Eiendom

Verkseier Furulundsvei 16-18

Kontor og lagerbygg på 10.000m2. Ferdigstilt 2009.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: HSH Eiendom
Oppdragsgiver: HSH Eiendom

Sogn Arena

Kontorbygg og bilsenter for Bertel O Steen på 28.000m2. Ferdigstilt i 2008.

Entrepriseform:

Totalentreprise herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Bertel O Steen Eiendom

Oppdragsgiver:

AF gruppen

Quadraturen (Posthuset)

Leiligheter, butikker og serveringssteder i Oslo sentrum på 25.000m2. Ferdigstilt i 2008.

Entrepriseform:

Totalentreprise herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Linstow Eiendom

Oppdragsgiver:

NCC Construction

Henrik Ibsengt 90

Rehabilitering av kontorbygg på 15.000m2. Ferdigstilt i 2008.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Bunde Eiendom

Oppdragsgiver:

Bunde Bygg

Wexels Plass

Nytt leilighetskompleks i Herslebsgate. Totalt 284 leiligheter fordelt på seks bygg. Ferdigstilt i 2008.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Stor Oslo

Oppdragsgiver:

Bunde Bygg

TNT

Lager og kontorbygg for TNT i Lillestrøm på totalt 11.000m2. Ferdigstilt i 2008

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Fabritius Eiendom

Oppdragsgiver:

Fabritius Eiendom

Grefsentoppen

Nytt leilighetskompleks på Grefsen. Totalt 9.000m2 og 85 leiligheter. Ferdigstilt i 2007

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

NCC Eiendom

Oppdragsgiver:

NCC Construction

Bøler senter

Rehabilitering av kjøpesenter samt bygging av 130 nye leiligheter. Ferdigstilt i 2006.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Bunde Eiendom

Oppdragsgiver:

Bunde Bygg

Haraldruveien 11

Trykkeri for Strålfors på 8.000m2. Ferdigstilt i 2005.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Fabritius Eiendom

Oppdragsgiver:

Fabritius Eiendom

Paletten (kinokvartalet)

Leiligheter, kino og næringsbygg på 40.000m2 i Lillestrøm. Ferdigstilt i 2005.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Romerike boligbyggelag

Oppdragsgiver:

NCC Construction

Maridalsveien 31-33

Rehabilitering av leiligheter på Alexander Kjellands plass. Totalt 20.000m2 og 192 leiligheter. Ferdigstilt i 2004.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Fabritius Eiendom

Oppdragsgiver:

Fabritius Eiendom

Hausmannsgate 17

Kontorbygg på 9.000m2 for Undervisningsforbundet. Ferdigstilt i 2003.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

NCC Eiendom

Oppdragsgiver:

NCC Construction

Lysaker torg

Kontorbygg på 12.000m2 for IF forsikring. Ferdigstilt i 2003.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

NCC Eiendom

Oppdragsgiver:

NCC Construction

Helsfyr Panorama

Kontorbygg på 20.000m2 for NCC. Ferdigstilt i 2003.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

NCC Eiendom

Oppdragsgiver:

NCC Constuction

Sørkedalsveien 6

Kontorbygg på 22.000m2 på Majorstua for KPMG. Ferdigstilt i 2001.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

NCC Eiendom

Oppdragsgiver: 
NCC Construction

Brånås

Kjøle- og fryselager på 12.000m2. Ferdigstilt i 2000.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

Fabritius Eiendom

Oppdragsgiver:

Fabritius Eiendom

Lillestrøm Torv

Kjøpesenter med 80 butikker på 50.000m2. Ferdigstilt i 1999.

Entrepriseform:

Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner

Byggherre:

AF gruppen

Oppdragsgiver:

Odin Eiendom