Referanser prosjekt

Under vises et utdrag av pågående og ferdigstilte prosjekter

Holmlia Nye Senter (Breeam prosjekt)
Oppføring av nytt kjøpsenter og kontorbygg på Holmlia i Oslo. Prosjektet omfatter tre etasjer med parkeringskjeller, kjøpesenter i plan 1 og 2 samt kontorarealer for utleie i plan 3-6 fordelt på totalt 25.000m2.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: OBOS Eiendom
Oppdragsgiver: Betonmast
 
 
 
 
 
 
 
 
Lindelia bo og behandlingssenter & Lindelia omsorgsboliger
Oppføring av nytt bo- og behandlingssenter med 131 beboerrom og totalt 13.500m2 samt 12 omsorgsboliger fordelt på 1.500m2. Ferdigstilles i 2020.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Bærum kommune
Oppdragsgiver: Backe Stor-Oslo
 
 
 
 
Levre skole
Ny barneskole i Bærum. Skolens areal er på 9.200m2. Ferdigstilles i 2020.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Bærum kommune
Oppdragsgiver: Veidekke
 
 
Valle Wood (Breeam prosjekt)
Kontor og næringslokaler på Valle Hovin i Oslo. Valle Wood blir Norges største næringsbygg i massivtre med syv etasjer og totalt 6.700m2. Prosjektet omfatter også to kjelleretasjer på totalt 4.000m2 med parkeringsarealer, tekniske rom m.m. samt utomhus installasjoner. Ferdigstilles i 2019.
Entrepriseform: Samspill
Byggherre: NCC Property Development
Oppdragsgiver: NCC Building
 
 
 
 
Bekkestua barneskole
Ny barneskole i Bærum. Skolens areal er på 8.350m2. Ferdigstilles i 2019.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Bærum kommune
Oppdragsgiver: Hent
 
 
Europris hovedlager
Nytt hovedlager for Europris i Moss. Byggets areal er på 60.000m2. Ferdigstilles i 2019.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Fabritius Eiendom
Oppdragsgiver: A Bygg Entreprenør
 
 
 
 
Sandakerveien 76
Oppføring av 386 studenthybler fordelt på 19.000m2 på Sagene i Oslo. Ferdigstilles i 2019.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Anker STI
Oppdragsgiver: Betonmast
 
 
 
 
Bjørnveien skole (passivhus)
Ny barneskole i Bjørnveien ved Holmenkollen. Skolens areal er på 10.500m2. Ferdigstilles i 2018.
Entrepriseform: Partnering
Byggherre: Undervisningsbygg
Oppdragsgiver: Betonmast
 
 
Gystadmarka ungdomsskole
Ny ungdomsskole på Jessheim i Ullensaker kommune. Skolens areal er på 9.500m2. Ferdigstilt i 2018.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus
Byggherre: Skuleplass (Veidekke)
Oppdragsgiver: Veidekke
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strømsveien 96
Totalrehablitering av kontorbygg på Helsfyr i Oslo for bl.a. Statens Legemiddelverk. Byggets areal er på 18.000m2. Ferdigstilt i 2017.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Entra
Oppdragsgiver: Betonmast
 
 
 
 
Haslelinje K2A (passivhus og Breeam prosjekt)
Kontorbygg for Cowi på Hasle i Oslo. Byggets areal er på 13.500m2. Ferdigstilt i 2016.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Höegh Eiendom
Oppdragsgiver: AF Gruppen
 
 
 
 
 
 
 
Fernanda Nissenes skole (passivhus)
Ny barneskole på Lillohøyden i Oslo. Skolens areal er på 9.700m2. Ferdigstilt i 2016.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Undervisningsbygg
Oppdragsgiver: Betonmast
 
 
 
 
 
Munkerud skole (passivhus)
Ny barneskole på Munkerud i Oslo. Skolens areal er på 9.200m2. Ferdigstilt i 2016.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Undervisningsbygg
Oppdragsgiver: Veidekke
 
 
 
 
Østbanehallen, Oslo S
Renovering av historiske Østbanehallen. Omfatter nye restauranter, butikker m.m.. Prosjektets areal er på 6.600m2. Ferdigstilt i 2015.
Entrepriseform: Generalentreprise, herunder sterkstrøm og svakstrøm
Byggherre: Rom Eiendom
Oppdragsgiver: Rom Eiendom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haslelinje K5B (passivhus og Breeam prosjekt)
Kontorbygg for bl.a. Bymiljøeteaten på Hasle i Oslo. Byggets areal er på 15.900m2. Ferdigstilt i 2015.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Höegh Eiendom
Oppdragsgiver: AF Gruppen
 
 
 
 
 
 
Nordseter skole (passivhus)
Ny barneskole på Nordstrand i Oslo. Skolens areal er på 6.500m2. Ferdigstilt i 2014.
Entrepriseform: Partnering
Byggherre: Undervisningsbygg
Oppdragsgiver: Betonmast
 
 
 
 
Østensjøveien 27 (passivhus og Breeam prosjekt)
Nytt hovedkontor for NCC. Byggets areal er på 16.800m2. Ferdigstilt i 2013.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: NCC Property Development
Oppdragsgiver: NCC Construction
 
 
 
 
 
 
Schweigaardsgate 21-23 (passivhus og Breeam prosjekt)
Kontorbygg for NSB og Gjensidige ved Operan og Barcode i Oslo. Byggets størrelse er på 31.000m2. Ferdigstilt i 2013.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Rom Eiendom AS
Oppdragsgiver: Skanska
 
 
 
 
 
 
Risløkka kompetansesenter
Ny fagskole på Risløkka i Oslo. Skolens areal er på 42.000m2. Ferdigstilt i 2012.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Undervisningsbygg
Oppdragsgiver: AF gruppen
 
 
 
 
 
 
Ryenstubben 10 (passiv hus)
Kontorbygg på 14.000m2. Ferdigstilt i 2012.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: GK
Oppdragsgiver: GK
 
 
 
 
Kommunesenter Nesodden
Nytt kommunesenter for Nesodden kommune. Senterets areal er på 11.400m2. Ferdigstilt i 2012.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Nesodden kommune
Oppdragsgiver: Skanska
 
 
 
 

Helsfyr Atrium
Næringsbygg på Helsfyr i Oslo for AF Grupppen. Byggets areal er på 38.000m2. Ferdigstilt i 2011.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Shage Eiendom
Oppdragsgiver: AF Gruppen
 
 
 
 
 
 
Vaktservice/NOKAS
Kontor og tellesentral på Brobekk i Oslo. Byggets areal er på 15.000m2. Ferdigstilt i 2011.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Fabritius Eiendom AS
Oppdragsgiver: Fabritius Eiendom AS
 
 
 
Østre Aker vei 91
Nytt hovedkontor for Norsk Medisinaldepo på 40.000m2. Ferdigstilt 2011.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Aspelin Ram
Oppdragsgiver: Vedal Prosjekt
 
 
 
 
Nissan 2
Bilskadesenter på 3.500m2 for Nissan på Økern i Oslo. Ferdigstilt 2011.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Nissan
Oppdragsgiver: Skanska
Hovedkontor Rambøll
Kontorbygg på 14.000m2 i Hoffsveien i Oslo. Ferdigstilt i 2010.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Eiendomsspar AS
Oppdragsgiver: Eiendomsspar AS
 
 
 
 
 
 
Vestgrensa
Hybelhus på 8.000m2 for Studentsamskipnaden. Ferdigstilt i 2010.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Studentsamskipnaden
Oppdragsgiver: Skanska
Nissan 1
Bilsenter på 10.000m2 for Nissan på Økern i Oslo. Ferdigstilt i 2009.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Fabritius Eiendom
Oppdragsgiver: Fabritius Eiendom
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkseier Furulundsvei 16-18
Kontor og lagerbygg på 10.000m2. Ferdigstilt 2009.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: HSH Eiendom
Oppdragsgiver: HSH Eiendom

Sogn Arena
Kontorbygg og bilsenter for Bertel O Steen på 28.000m2. Ferdigstilt i 2008.
Entrepriseform: Totalentreprise herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Bertel O Steen Eiendom
Oppdragsgiver: AF gruppen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadraturen (Posthuset)
Leiligheter, butikker og serveringssteder i Oslo sentrum på 25.000m2. Ferdigstilt i 2008.
Entrepriseform: Totalentreprise herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Linstow Eiendom
Oppdragsgiver: NCC Construction
 
 
 
 
 
 
Henrik Ibsengt 90
Rehabilitering av kontorbygg på 15.000m2. Ferdigstilt i 2008.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Bunde Eiendom
Oppdragsgiver: Bunde Bygg
 
 
 
 
Wexels Plass
Nytt leilighetskompleks i Herslebsgate. Totalt 284 leiligheter fordelt på seks bygg. Ferdigstilt i 2008.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Stor Oslo
Oppdragsgiver: Bunde Bygg
TNT
Lager og kontorbygg for TNT i Lillestrøm på totalt 11.000m2. Ferdigstilt i 2008
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Fabritius Eiendom
Oppdragsgiver: Fabritius Eiendom
Grefsentoppen
Nytt leilighetskompleks på Grefsen. Totalt 9.000m2 og 85 leiligheter. Ferdigstilt i 2007
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: NCC Eiendom
Oppdragsgiver: NCC Construction
 
 
 
 
Bøler senter
Rehabilitering av kjøpesenter samt bygging av 130 nye leiligheter. Ferdigstilt i 2006.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Bunde Eiendom
Oppdragsgiver: Bunde Bygg
Haraldruveien 11
Trykkeri for Strålfors på 8.000m2. Ferdigstilt i 2005.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Fabritius Eiendom
Oppdragsgiver: Fabritius Eiendom
 
 
 
Paletten (kinokvartalet)
Leiligheter, kino og næringsbygg på 40.000m2 i Lillestrøm. Ferdigstilt i 2005.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Romerike boligbyggelag
Oppdragsgiver: NCC Construction
 
 
 
 
 
 
 
 
Maridalsveien 31-33
Rehabilitering av leiligheter på Alexander Kjellands plass. Totalt 20.000m2 og 192 leiligheter. Ferdigstilt i 2004.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Fabritius Eiendom
Oppdragsgiver: Fabritius Eiendom
 
 
 
 
Hausmannsgate 17
Kontorbygg på 9.000m2 for Undervisningsforbundet. Ferdigstilt i 2003.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: NCC Eiendom
Oppdragsgiver: NCC Construction
 
 
 
 
 
 
Lysaker torg
Kontorbygg på 12.000m2 for IF forsikring. Ferdigstilt i 2003.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: NCC Eiendom
Oppdragsgiver: NCC Construction
Helsfyr Panorama
Kontorbygg på 20.000m2 for NCC. Ferdigstilt i 2003.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: NCC Eiendom
Oppdragsgiver: NCC Construction
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sørkedalsveien 6
Kontorbygg på 22.000m2 på Majorstua for KPMG. Ferdigstilt i 2001.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: NCC Eiendom
Oppdragsgiver: NCC Construction
 
 
 
 
 
 
Brånås
Kjøle- og fryselager på 12.000m2. Ferdigstilt i 2000.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: Fabritius Eiendom
Oppdragsgiver: Fabritius Eiendom
 
 
 
 
 
 
Lillestrøm Torv
Kjøpesenter med 80 butikker på 50.000m2. Ferdigstilt i 1999.
Entrepriseform: Totalentreprise, herunder sterkstrøm, svakstrøm og utomhus installasjoner
Byggherre: AF gruppen
Oppdragsgiver: Odin Eiendom